Ramen-deuren.be Hét grootste vergelijk- en adviesplatform

Premies ramen en deuren 2022

Laatste update: 2 mei 2022 – Laat je je ramen en/of buitendeuren vervangen? Dan geniet je van een nieuwe uitstraling voor je woning én een lagere energiefactuur. Bovendien kan je de kosten van je investering ook nog eens beperken met verschillende premies voor ramen en deuren in 2022. Hier lees je alles over de premiebedragen, voorwaarden, aanvraagprocedures, …

 

Overzicht beschikbare premies ramen en deuren 2022

1. Fluvius premie glas (€ 16 per m²)
2. Overkoepelende renovatiepremie (20 of 30% facturen)
3. Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 oktober 2022)
4. Totaalrenovatiebonus (€ 625 à 4.750)
5. EPC-labelpremie (€ 2.500 à 5.000)
6. Verlaagd btw-tarief (van 21 naar 6%)
7. Extra premies voor ramen en deuren

BELANGRIJK: om aanspraak te maken op deze premies voor ramen en deuren in 2022 moet je samenwerken met een erkende aannemer. Wil je gratis en vrijblijvend meerdere schrijnwerkers actief in je buurt contacteren? Vraag gratis advies en prijzen op maat aan via onze offerteservice!

 

1. Fluvius premie glas (€ 16 per m²)

Laat je hoogrendementsglas plaatsen in je woning? Dan kan je van de netbeheerder Fluvius een premie voor je nieuwe ramen krijgen. Deze premie is nog aan te vragen t/m 30 juni 2022. Hierna begint de aanloopperiode naar de nieuwe Mijn VerbouwPremie. Een woordje uitleg!

 

Hoeveel bedraagt de Fluvius premie voor glas?

Voor het plaatsen van hoogrendementsglas kan je bij Fluvius een ramen premie krijgen van 16 euro per m². Ben je op het elektriciteitsnet aangesloten met toepassing van het uitsluitend nachttarief? Dan ligt dat premiebedrag 50% hoger (24 euro per m²).

En voor beschermde afnemers? 

Voor beschermde afnemers (mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas) bedraagt de premie van Fluvius voor ramen 56 euro per m². Die premie bedraagt maximaal 40% van het factuurbedrag (incl. btw).

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Isolatiewaarde beglazing: de U-waarde van het nieuw geplaatste hoogrendementsglas mag max. 1,0 W/m²K bedragen.
 • Eindfactuur van de werken: de datum van je eindfactuur moet liggen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Je moet ook je aanvraag ten laatste 2 jaar na datum van die eindfactuur indienen.
 • Woning zelf: de premie voor ramen van Fluvius geldt voor bestaande woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest (aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006).
 • Uitvoerder van de werken: je bent verplicht om de nieuwe ramen te laten plaatsen door een erkende aannemer. Tip: je kan gratis advies en prijzen op maat aanvragen bij meerdere schrijnwerkers actief in je buurt via onze offerteservice.

 

Hoe vraag ik de Fluvius premie voor glas aan?

Je vraagt je premie voor nieuwe ramen best aan via de site van Fluvius. Dat gaat het snelst en bovendien kan je je aanvraag vlot opvolgen, eenvoudig ontbrekende informatie toevoegen, … Je moet onder meer alle facturen voor je nieuwe ramen toevoegen aan je aanvraag.

BELANGRIJK: een schrijnwerker bezorgt je alle nodige documenten voor een snelle aanvraag van je Fluvius premie voor hoogrendementsglas. En daar blijft het niet bij… Met zo’n vakman ben je ook zeker van hoogwaardige ramen met een optimaal rendement. Ontvang gratis advies bij meerdere schrijnwerkers!

 


2. Overkoepelende renovatiepremie (20 of 30% facturen)

Laat je je ramen en buitendeuren vervangen? Voor werkzaamheden aan het buitenschrijnwerk van je woning kom je in aanmerking voor de Overkoepelende renovatiepremie. Let op: werken aan je veranda of je garagepoort komen niet in aanmerking. Ook hierbij geldt dat je deze premie nog t/m 30 juni 2022 aan kan vragen. Hierna zal een aanvraag moeten doen voor de eengemaakte Mijn VerbouwPremie.

 

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie voor ramen en deuren?

Wonen-Vlaanderen berekent het bedrag van de renovatiepremie per categorie van werken. Je mag rekenen op 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) voor je nieuw buitenschrijnwerk. Op welk percentage jij recht hebt, hangt af van je inkomen. Let op: er moet wel een factuurbedrag zijn van minstens 2.500 euro (excl. btw).

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor wie + welke gebouwen: bewoners en verhuurders kunnen de premie aanvragen. Het gebouw moet in het Vlaams Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn. Ook appartementen komen in aanmerking.
 • Eigendom: de eigenaar-bewoner en de meerderjarige medebewoners mogen op de aanvraagdatum naast de premiewoning geen andere woning volledig in volle eigendom hebben.
 • Isolatiewaarde beglazing: net als bij de premie van Fluvius voor ramen mag de U-waarde van het geplaatste hoogrendementglas max. 1,0 W/m²K bedragen.
 • Uitvoerder van de werken: je mag zowel facturen voorleggen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen of bewijzen van materiaalaankopen voor zelf uitgevoerde werken.

 

Hoe vraag ik deze premie voor nieuwe ramen en deuren aan?

Je kan deze renovatiepremie voor buitenschrijnwerk pas aanvragen als de werken uitgevoerd, gefactureerd en betaald zijn. Op het moment van de aanvraag mogen die facturen wel niet ouder zijn dan 2 jaar.

TIP: samenwerken met een schrijnwerker is niet verplicht om deze premie voor ramen en deuren te krijgen, maar het is wel sterk aangeraden. Zo’n vakman geeft je advies op maat, plaatst je buitenschrijnwerk volgens de regels van de kunst en bezorgt je ook alle documenten voor een correcte aanvraag. Je kan gratis offertes aanvragen bij meerdere schrijnwerkers actief in je buurt via onze offerteservice.

 

premies ramen

 


Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 oktober 2022)

Vanaf 1 juli 2022 zijn de Fluvius premie voor ramen en deuren en de overkoepelende renovatiepremie niet meer aan te vragen. Wil je dus hoogrendementsglas laten plaatsen of renoveren en wil je hier een premie voor aanvragen, dan doe je dat via de Mijn VerbouwPremie. Deze regeling gaat in vanaf 1 oktober 2022 (na een aanloopperiode tussen 1 juli en 30 september 2022).

Let op: als je nu nog een energiepremie van Fluvius of renovatiepremie aanvraagt, kan je met dezelfde facturen niet de Mijn VerbouwPremie aanvragen. Je moet dus goed controleren welk premiestelsel voor jou het meest interessant is. Je vakman kan je hierover verder informeren. Blijkt de Mijn VerbouwPremie interessanter? Dan hoef je zeker niet te wachten met de uitvoering van de werken om in aanmerking te komen. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

Belangrijke voorwaarden Mijn VerbouwPremie

In principe kan elke eigenaar of investeerder van een (niet)-woongebouw de premie aanvragen, zolang er gebruik wordt gemaakt van hoogrendementsglas. Huishoudens uit de laagste en middelste inkomenscategorie kunnen ook voor overige werken in aanmerking komen. Denk aan het plaatsen van volle buitendeuren, borstweringen, … De belangrijkste voorwaarden om in acht te nemen? Een kort overzicht:

 • De factuur: het totale factuurbedrag moet minimaal € 1.000 bedragen. Daarnaast is de premie die je ontvangt nooit meer dan 50% van dit bedrag. De precieze hoeveelheid premie is afhankelijk van de aanvrager en het soort gebouw. Ook mag de factuur niet ouder zijn dan 2 jaar op het moment van de premie-aanvraag (voor aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2022 geldt 2 jaar en 3 maanden).
 • Het gebouw: elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie voor hoogrendementsglas. Echter mag het dan niet gesloopt en opnieuw gebouwd zijn.
 • Isolatiewaarde hoogrendementsglas: geplaatst hoogrendementsglas mag een maximale Ug-waarde van 1,0 W/m²K hebben. Voor volle buitendeuren geldt een maximale U-waarde van 2,0 W/m²K (alleen relevant voor laagste en middelste inkomenscategorie).

LET OP: dit is geen complete lijst, maar enkel een overzicht van de belangrijkste factoren. Voor meer informatie kan je terecht bij je vakman. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen via onze gratis offerteservice. Start je aanvraag hier.

 

Bedragen Mijn VerbouwPremie

Hoeveel premie ontvang je voor het plaatsen van hoogrendementsglas voor ramen en deuren? Dit is afhankelijk van de aanvrager en het desbetreffende gebouw. Een overzicht met bedragen:

Type gebouwAanvrager Maximale premiebedrag
Woning of appartementLaagste inkomenscategorie of verhuurder aan SVKmax. 50% van factuur
/ € 5.500
-Middelste inkomenscategoriemax. 35% van factuur
/ € 3.850
-Beschermde afnemer uit middelste categoriemax. 50% van factuur
/ € 5.500
-Hoogste inkomenscategorie of investeerdermax. 40% van factuur
/ € 16 per m²
-Beschermde afnemer uit hoogste inkomenscategoriemax. 35% van factuur
/ € 3.850
Niet-woongebouwmax. 40% van factuur
/ € 16 per m²

Bij uitsluitend nachttarief wordt de premie voor hoogrendementsglas en aanvullende werkzaamheden verhoogd met € 8 per m². Hierbij geldt nog steeds een maximum van 50% van het totale factuurbedrag. Deze regeling geldt voor aanvragen tot 31 december 2025.

 

Hoe Mijn VerbouwPremie aanvragen?

Om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen, moet je het plaatsen van hoogrendementsglas en overige werkzaamheden aan een erkende vakman overlaten. Daarnaast zijn er nog enkele documenten om rekening mee te houden. Denk aan alle facturen, een attest van de aannemer, … Een vakman kan je begeleiden tijdens dit proces. Start je aanvraag hier.

 


4. Totaalrenovatiebonus (€ 625 à 4.750)

Combineer je nieuw hoogrendementsglas met minstens 2 andere energiebesparende maatregelen? Dan kom je ook in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus. Deze bonus krijg je dan bovenop de aparte premies van Fluvius. Hoe meer energiebesparende maatregelen je laat uitvoeren binnen de 5 jaar, hoe groter het bedrag van de bonus. De volgende maatregelen komen in aanmerking:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Buitenmuurisolatie (langs binnen, langs buiten of via de spouw)
 • Vloer- of kelderisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

 

Hoeveel bedraagt de Totaalrenovatiebonus?

Hoe meer energiebesparende werken je laat uitvoeren binnen de 5 jaar, hoe groter het bedrag van je Totaalrenovatiebonus. Concreet kan je rekenen op de volgende bedragen:

Aantal maatregelenTotaalrenovatiebonus voor appartementenTotaalrenovatiebonus voor eengezinswoningen
3€ 625€ 1.250
4€ 875€ 1.750
5 € 1.375€ 2.750
6€ 1.875€ 3.750
7€2.375€ 4.750

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Woning zelf: de woning, wooneenheid of het woongebouw moet voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.
 • Fluvius premies: de voorwaarden voor de Fluvius premies voor de aparte werken blijven gelden.
 • Eindfactuur: de eindfactuur van je 1e investering moet ergens vallen tussen 2017 en 2020. Daarna heb je 5 jaar de tijd om minstens 2 andere maatregelen uit te voeren.

LET OP: valt de eindfactuur van je 1e investering in 2021 of later? Dan zit je niet meer in het traject van de Totaalrenovatiebonus, maar in dat van de EPC-labelpremie. Tenzij je de offerte nog ondertekende in 2020. In dat geval kan je kiezen tussen de Totaalrenovatiebonus en die EPC-labelpremie.

 

Hoe vraag ik de Totaalrenovatiebonus aan?

De toekenning van de Totaalrenovatiebonus gebeurt volledig automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat je er recht op hebt (als je 3 premies bij hen aanvraagt en krijgt) neemt de netbeheerder contact met je op. Let op, de premies van Fluvius kan je enkel aanvragen nadat de energiebesparende werken uitgevoerd en betaald zijn. Die werken moet je bovendien laten uitvoeren door een aannemer.

TIP: een aannemer kan je informeren over de beste oplossing voor jouw situatie en de premies waarop je aanspraak maakt. Een vakman bezorgt je ook alle documenten voor je aanvraag en kan je erbij helpen. Ontvang en vergelijk vrijblijvend voorstellen op maat bij gespecialiseerde vakmannen actief in je buurt!

 


5. EPC-labelpremie (€ 2.500 à 5.000)

Sinds 2021 kan je voor energiebesparende werken als nieuwe ramen en deuren de EPC-labelpremie aanvragen. Hoe het werkt? Je komt in aanmerking voor deze premie als je een hoger energielabel op je EPC-attest haalt na je energetische renovatie dan ervoor.

 

Hoeveel bedraagt de EPC-labelpremie?

Het bedrag van je EPC-labelpremie hangt af van je type woning (huis of appartement) en het EPC-label dat je haalt na de werkzaamheden. Een kort overzicht:

Behaald EPC-label na
renovatie binnen de 5 jaar
Premiebedrag voor huis
met label E of F
Premiebedrag voor appartement
met label D, E of F
Energielabel C€ 2.500/
Energielabel B€ 3.750€ 2.500
Energielabel A€ 5.000€ 3.750

BELANGRIJK: heb je recht op de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas? Dan heb je als beschermde afnemer recht op premiebedragen die 20% hoger liggen. Je kan de EPC labelpremie ook enkel aanvragen nadat de werken uitgevoerd en gefactureerd zijn. Ontvang gratis advies en prijzen op maat bij vakmannen actief in je buurt via onze offerteservice.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de EPC labelpremie moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Woning zelf: je kan de premie enkel krijgen voor een woning of wooneenheid met een slechte energieprestatie. Dat moet je bewijzen met een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019. Gaat het om een huis? Dan moet het energielabel op dat attest E of F zijn. Gaat het om een appartement? Dat moet het energielabel op het attest D, E of F zijn.
 • Termijn van de renovatie: binnen de 5 jaar na de datum op dat EPC-attest moet je door je renovatie een hoger EPC-label halen. Bij een huis is dat minstens het label C en bij een appartement minstens het label B. Het behaalde EPC-label moet je aantonen met een nieuw EPC-attest.
 • Erkende energiedeskundige: voor de EPC-labelpremie moet je dus 2 EPC-keuringen laten uitvoeren door een erkende energiedeskundige type A. Zo’n expert komt bij je langs en verwerkt alle nodige data in een softwareprogramma. Dat doet hij op basis van de nodige vaststellingen en eventuele bewijsstukken die je aanlevert. Enkele dagen later krijg je je EPC-attest in de brievenbus.

 

Hoe vraag ik de EPC-labelpremie aan?

Je vraagt je EPC-labelpremie bij Fluvius best online aan. Dat gaat het snelst en je kan je aanvraag ook eenvoudig opvolgen. Die premie-aanvraag bestaat uit 2 stappen:

 • STAP 1 = activatie van de EPC-labelpremie (voor de renovatie): je start je aanvraag door je EPC labelpremie te activeren op de site van Fluvius. Je geeft de gegevens van het EPC van je woning in en duidt het EPC-label aan. Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning te renoveren.
 • STAP 2: uitbetaling van de EPC-labelpremie (na de renovatie): is je woning gerenoveerd en heb je een nieuw EPC laten opmaken? Dan kan je overgaan tot de uitbetaling van je labelpremie. Je geeft op de site van Fluvius de gegevens van het EPC van na de renovatie in en duidt het nieuwe EPC-label aan.

Advies op maat nodig? Je schrijnwerker geeft je graag meer uitleg over de EPC-labelpremie en de voorwaarden, bedragen, procedure, … Contacteer gratis meerdere aannemers actief in je buurt.

 

Kan ik de EPC-labelpremie cumuleren met de Totaalrenovatiebonus?

Nee, je kan slechts gebruikmaken van 1 van deze 2 premies in combinatie met je aparte Fluvius-premies. Het is eenvoudig: valt de eindfactuur van je 1e investering in 2021 of later? Dan moet je kiezen voor de EPC-labelpremie. Viel die 1e investering tussen 2017 en 2020? Dan zit je in het traject van de Totaalrenovatiebonus.

LET OP: er is 1 uitzondering. Ondertekende je nog in 2020 een offerte voor een 1e investering die meetelt voor de Totaalrenovatiebonus en ontving je de eindfactuur in 2021? Dan kan je kiezen tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 


6. Verlaagd btw-tarief (van 21 naar 6%)

Is je woning minstens 10 jaar oud? En gebruik je die niet of slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden (minder dan 50%)? Goed nieuws, naast de premies voor ramen en deuren in 2022 geniet je dan ook nog eens van het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Dat financiële voordeel geldt zowel voor alle materiaal- als arbeidskosten. Zo kan je flink besparen op je eindfactuur voor je buitenschrijnwerk.

 

Hoe kan ik genieten van het verlaagde btw-tarief?

Simpel, je laat je nieuwe ramen en deuren gewoon plaatsen en factureren door een professionele schrijnwerker. Ook de levering van alle materialen moet door dezelfde aannemer gebeuren. Wil je gericht adviezen, uitvoeringen, uitvoertermijnen, … vergelijken? Vraag dan gratis voorstellen aan bij meerdere schrijnwerkers actief in je buurt via onze offerteservice.

 

premie nieuwe ramen

 


7. Extra premies voor ramen en deuren

Naast de bovenstaande subsidies voor ramen en deuren zijn er nog 2 andere premies mogelijk. We zetten ze kort op een rij:

 

Huur- en isolatie-premie voor glas

Behoor je tot een prioritaire doelgroep (beschermde afnemer, recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, …)? En woon je in een slecht geïsoleerde huurwoning? Dan kom je in aanmerking voor de huur- en isolatie-premie voor hoogrendementsglas. Als huurder moet je trouwens niets doen. Een projectpromotor neemt het hele project in handen.

→ Bedrag van deze premie: € 85 per m² (voor de projectpromotor), aangevuld met € 200 per dossier

→ Aanvraagprocedure: als verhuurder of huurder neem je contact op met een projectpromotor in de buurt.

 

Burenpremie voor collectief renovatieproject

Wil je je woning energiezuiniger maken? Dan kan je met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. In dat geval leidt een projectbegeleider (‘BENOvatiecoach’) het hele project en hij zorgt voor een kwaliteitsvolle en budgetvriendelijke uitvoering. In ruil daarvoor krijgt die begeleider een burenpremie. Kortom, je krijgt deze premie dus niet zelf, maar je hebt wel recht op de premies van Fluvius!

→ Bedrag van deze premie: max. 400 euro per woning of wooneenheid (voor de projectbegeleider)

→ Aanvraagprocedure: je kan je als deelnemer inschrijven op de website van Fluvius.

 

Loont het om zelf nieuwe ramen en deuren te plaatsen?

Zelf je buitenschrijnwerk plaatsen is niet aangeraden. Je loopt het risico op fouten bij de plaatsing en je geniet geen financiële bescherming tegen eventuele herstellingskosten. Bovendien loop je ook verschillende premies voor je ramen en deuren mis. Dankzij deze subsidies en financiële voordelen komt samenwerken met een vakman amper duurder uit dan doe-het-zelven. En je geniet op de koop toe nog eens van gratis advies op maat!

TIP: wil je graag vrijblijvend schrijnwerkers actief in je buurt contacteren voor een offerte-aanvraag? Dat kan volledig gratis via het onderstaande offerteformulier:

 

Offertes voor ramen en deuren ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerde vakman en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde vakmannen