Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Premies ramen en deuren 2024

Laatste update: 06 May 2024 – Laat je je ramen en/of buitendeuren vervangen? Dan geniet je van een nieuwe uitstraling voor je woning én een lagere energiefactuur. Bovendien kan je de kosten van je investering ook nog eens beperken met verschillende premies voor ramen en deuren in 2024. Hier lees je alles over de premiebedragen, voorwaarden, aanvraagprocedures, …

 

Overzicht beschikbare premies ramen en deuren 2024

1. Mijn VerbouwPremie
2. Totaalrenovatiebonus (€ 625 à 4.750)
3. EPC-labelpremie (€ 2.500 à 5.000)
4. Verlaagd btw-tarief (van 21 naar 6%)
5. Extra premies voor ramen en deuren

BELANGRIJK: om aanspraak te maken op deze premies voor ramen en deuren in 2024 moet je samenwerken met een erkende aannemer. Wil je gratis en vrijblijvend meerdere schrijnwerkers actief in je buurt contacteren? Vraag gratis advies en prijzen op maat aan via onze offerteservice!

 


1. Mijn VerbouwPremie

Laat je isolerende deuren en/of ramen plaatsen, dan kan je de kosten voor deze energiebesparende investering drukken met de Mijn VerbouwPremie. Deze premie is aan te vragen als je je woning gaat renoveren en het werk overlaat aan een professionele aannemer.

 

Belangrijke voorwaarden Mijn VerbouwPremie

In principe kan elke eigenaar of investeerder van een (niet)-woongebouw de premie aanvragen. Huishoudens uit de laagste en middelste inkomenscategorie kunnen de premie bv. krijgen voor overige werken als buitendeuren, borstweringen, … maar moeten de renovatiewerken wel altijd combineren met ventilatie. En huishoudens uit de hoogste inkomenscategorie? Die hebben enkel recht op de premie bij hoogrendementsglas. De belangrijkste voorwaarden om in acht te nemen? Een kort overzicht:

 • De factuur: de premie bedraagt nooit meer dan 50% van je eindfactuur (deze is ook minimaal € 1.000). Het exacte bedrag is afhankelijk van de aanvrager en het soort gebouw. Ook mag de factuur niet ouder zijn dan 2 jaar op het moment van de premie-aanvraag.
 • Het gebouw: elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie voor hoogrendementsglas. Echter mag het dan niet gesloopt en opnieuw gebouwd zijn. Echter komen alleen woongebouwen in aanmerking voor de premie bij overige werken.
 • Isolatiewaarde hoogrendementsglas: hoogrendementsglas mag een maximale Ug-waarde van 1,0 W/m²K hebben, en moet altijd zijn geplaatst in een ruimte die je direct óf indirect verwarmt. Voor volle buitendeuren geldt een maximale U-waarde van 2,0 W/m²K (alleen relevant voor laagste en middelste inkomenscategorie).

LET OP: dit is geen complete lijst, maar enkel een overzicht van de belangrijkste factoren. Voor meer informatie kan je terecht bij je vakman. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen via onze gratis offerteservice. Start je aanvraag hier.

 

Bedragen Mijn VerbouwPremie

Hoeveel premie ontvang je voor het plaatsen van hoogrendementsglas voor ramen en deuren? Dit is afhankelijk van de aanvrager en het desbetreffende gebouw. Een overzicht met bedragen:

Type gebouwAanvrager Maximale premiebedrag
Woning of appartementLaagste inkomenscategorie of verhuurder aan SVKmax. 50% van factuur
/ € 5.500
-Middelste inkomenscategoriemax. 35% van factuur
/ € 3.850
-Hoogste inkomenscategorie of investeerdermax. 40% van factuur
/ € 16 per m²
Niet-woongebouwmax. 40% van factuur
/ € 16 per m²

Bij uitsluitend nachttarief wordt de premie voor hoogrendementsglas en aanvullende werkzaamheden verhoogd met € 8 per m². Hierbij geldt nog steeds een maximum van 50% van het totale factuurbedrag. Deze regeling geldt voor aanvragen tot 31 december 2025.

 

Hoe Mijn VerbouwPremie aanvragen?

Om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen, moet je het plaatsen van hoogrendementsglas en overige werkzaamheden aan een erkende vakman overlaten. Daarnaast zijn er nog enkele documenten om rekening mee te houden. Denk aan alle facturen, een attest van de aannemer, … Een vakman kan je begeleiden tijdens dit proces. Start je aanvraag hier.

 


2. Totaalrenovatiebonus (€ 625 à 4.750)

Combineer je nieuw hoogrendementsglas met minstens 2 andere energiebesparende maatregelen en is de 1ste maatregel voor eind 2020 uitgevoerd? Dan kom je ook in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus. Deze bonus krijg je dan bovenop de Mijn Verbouwpremie voor de individuele renovaties. Hoe meer energiebesparende maatregelen je laat uitvoeren binnen de 5 jaar, hoe groter het bedrag van de bonus. De volgende maatregelen komen in aanmerking:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Buitenmuurisolatie (langs binnen, langs buiten of via de spouw)
 • Vloer- of kelderisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

 

Hoeveel bedraagt de Totaalrenovatiebonus?

Hoe meer energiebesparende werken je laat uitvoeren binnen de 5 jaar, hoe groter het bedrag van je Totaalrenovatiebonus. Concreet kan je rekenen op de volgende bedragen:

Aantal maatregelenTotaalrenovatiebonus voor appartementenTotaalrenovatiebonus voor eengezinswoningen
3€ 625€ 1.250
4€ 875€ 1.750
5 € 1.375€ 2.750
6€ 1.875€ 3.750
7€2.375€ 4.750

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Woning zelf: de woning, wooneenheid of het woongebouw moet voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.
 • Mijn VerbouwPremie: de voorwaarden voor de Mijn VerbouwPremie voor elk van de aparte werken blijven gelden.
 • Eindfactuur: de eindfactuur van je 1e investering moet ergens vallen tussen 2017 en 2020. Daarna heb je 5 jaar de tijd om minstens 2 andere maatregelen uit te voeren.

LET OP: valt de eindfactuur van je 1e investering in 2021 of later? Dan zit je niet meer in het traject van de Totaalrenovatiebonus, maar in dat van de EPC-labelpremie. Tenzij je de offerte nog ondertekende in 2020. In dat geval kan je kiezen tussen de Totaalrenovatiebonus en die EPC-labelpremie.

 

Hoe vraag ik de Totaalrenovatiebonus aan?

De toekenning van de Totaalrenovatiebonus gebeurt volledig automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat je er recht op hebt (als je voor 3 verschillende maatregelen de Mijn VerbouwPremie bij hen aanvraagt en krijgt) neemt de netbeheerder contact met je op. Let op, de Mijn Verbouwpremie kan je enkel aanvragen nadat de energiebesparende werken uitgevoerd en betaald zijn. Die werken moet je bovendien laten uitvoeren door een aannemer.

TIP: een aannemer kan je informeren over de beste oplossing voor jouw situatie en de premies waarop je aanspraak maakt. Een vakman bezorgt je ook alle documenten voor je aanvraag en kan je erbij helpen. Ontvang en vergelijk vrijblijvend voorstellen op maat bij gespecialiseerde vakmannen actief in je buurt!

 


3. EPC-labelpremie (€ 2.500 à 5.000)

Sinds 2021 kan je voor energiebesparende werken als nieuwe ramen en deuren de EPC-labelpremie aanvragen. Hoe het werkt? Je komt in aanmerking voor deze premie als je een hoger energielabel op je EPC-attest haalt na je energetische renovatie dan ervoor.

LET OP: EPC-labelpremie wordt deel van Mijn VerbouwPremie!

Vanaf 1 januari 2025 is de EPC-labelpremie onderdeel van de Mijn VerbouwPremie. De bedragen blijven wel grotendeels gelijk, behalve voor de laagste inkomensgroep. Mensen uit die groep ontvangen dan een hogere premie.

 

Hoeveel bedraagt de EPC-labelpremie?

Het bedrag van je EPC-labelpremie hangt af van je type woning (huis of appartement) en het EPC-label dat je haalt na de werkzaamheden. Een kort overzicht:

Behaald EPC-label na
renovatie binnen de 5 jaar
Premiebedrag voor huis
met label E of F
Premiebedrag voor appartement
met label D, E of F
Energielabel C€ 2.500/
Energielabel B€ 3.750€ 2.500
Energielabel A€ 5.000€ 3.750

BELANGRIJK: heb je recht op de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas? Dan heb je als beschermde afnemer recht op premiebedragen die 20% hoger liggen. Je kan de EPC labelpremie ook enkel aanvragen nadat de werken uitgevoerd en gefactureerd zijn. Ontvang gratis advies en prijzen op maat bij vakmannen actief in je buurt via onze offerteservice.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de EPC labelpremie moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Woning zelf: je kan de premie enkel krijgen voor een woning of wooneenheid met een slechte energieprestatie. Dat moet je bewijzen met een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019. Gaat het om een huis? Dan moet het energielabel op dat attest E of F zijn. Gaat het om een appartement? Dat moet het energielabel op het attest D, E of F zijn.
 • Termijn van de renovatie: binnen de 5 jaar na de datum op dat EPC-attest moet je door je renovatie een hoger EPC-label halen. Bij een huis is dat minstens het label C en bij een appartement minstens het label B. Het behaalde EPC-label moet je aantonen met een nieuw EPC-attest.
 • Erkende energiedeskundige: voor de EPC-labelpremie moet je dus 2 EPC-keuringen laten uitvoeren door een erkende energiedeskundige type A. Zo’n expert komt bij je langs en verwerkt alle nodige data in een softwareprogramma. Dat doet hij op basis van de nodige vaststellingen en eventuele bewijsstukken die je aanlevert. Enkele dagen later krijg je je EPC-attest in de brievenbus.

 

Hoe vraag ik de EPC-labelpremie aan?

Je vraagt je EPC-labelpremie bij Fluvius best online aan. Dat gaat het snelst en je kan je aanvraag ook eenvoudig opvolgen. Die premie-aanvraag bestaat uit 2 stappen:

 • STAP 1 = activatie van de EPC-labelpremie (voor de renovatie): je start je aanvraag door je EPC labelpremie te activeren op de site van Fluvius. Je geeft de gegevens van het EPC van je woning in en duidt het EPC-label aan. Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning te renoveren.
 • STAP 2: uitbetaling van de EPC-labelpremie (na de renovatie): is je woning gerenoveerd en heb je een nieuw EPC laten opmaken? Dan kan je overgaan tot de uitbetaling van je labelpremie. Je geeft op de site van Fluvius de gegevens van het EPC van na de renovatie in en duidt het nieuwe EPC-label aan.

Advies op maat nodig? Je schrijnwerker geeft je graag meer uitleg over de EPC-labelpremie en de voorwaarden, bedragen, procedure, … Contacteer gratis meerdere aannemers actief in je buurt.

 

Kan ik de EPC-labelpremie cumuleren met de Totaalrenovatiebonus?

Nee, je kan slechts gebruikmaken van 1 van deze 2 premies in combinatie met de Mijn VerbouwPremie. Het is eenvoudig: valt de eindfactuur van je 1e investering in 2021 of later? Dan moet je kiezen voor de EPC-labelpremie. Viel die 1e investering tussen 2017 en 2020? Dan zit je in het traject van de Totaalrenovatiebonus.

LET OP: er is 1 uitzondering. Ondertekende je nog in 2020 een offerte voor een 1e investering die meetelt voor de Totaalrenovatiebonus en ontving je de eindfactuur in 2021? Dan kan je kiezen tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 


4. Verlaagd btw-tarief (van 21 naar 6%)

Is je woning minstens 10 jaar oud? En gebruik je die niet of slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden (minder dan 50%)? Goed nieuws, naast de premies voor ramen en deuren in 2024 geniet je dan ook nog eens van het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Dat financiële voordeel geldt zowel voor alle materiaal- als arbeidskosten. Zo kan je flink besparen op je eindfactuur voor je buitenschrijnwerk.

 

Hoe kan ik genieten van het verlaagde btw-tarief?

Simpel, je laat je nieuwe ramen en deuren gewoon plaatsen en factureren door een professionele schrijnwerker. Ook de levering van alle materialen moet door dezelfde aannemer gebeuren. Wil je gericht adviezen, uitvoeringen, uitvoertermijnen, … vergelijken? Vraag dan gratis voorstellen aan bij meerdere schrijnwerkers actief in je buurt via onze offerteservice.

 

premie nieuwe ramen

 


5. Extra premies voor ramen en deuren

Naast de bovenstaande subsidies voor ramen en deuren zijn er nog 2 andere premies mogelijk. We zetten ze kort op een rij:

 

Huur- en isolatie-premie voor glas

Behoor je tot een prioritaire doelgroep (beschermde afnemer, recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, …)? En woon je in een slecht geïsoleerde huurwoning? Dan kom je in aanmerking voor de huur- en isolatie-premie voor hoogrendementsglas. Als huurder moet je trouwens niets doen. Een projectpromotor neemt het hele project in handen.

→ Bedrag van deze premie: € 85 per m² (voor de projectpromotor), aangevuld met € 400 per dossier

→ Aanvraagprocedure: als verhuurder of huurder neem je contact op met een projectpromotor in de buurt.

 

Burenpremie voor collectief renovatieproject

Wil je je woning energiezuiniger maken? Dan kan je met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. In dat geval leidt een projectbegeleider (‘BENOvatiecoach’) het hele project en hij zorgt voor een kwaliteitsvolle en budgetvriendelijke uitvoering. In ruil daarvoor krijgt die begeleider een burenpremie. Kortom, je krijgt deze premie dus niet zelf, maar je hebt wel recht op de Mijn Verbouwpremie!

→ Bedrag van deze premie: max. 600 euro per woning of wooneenheid (voor de projectbegeleider)

→ Aanvraagprocedure: je kan je als deelnemer inschrijven op de website van Fluvius.

 

Loont het om zelf nieuwe ramen en deuren te plaatsen?

Zelf je buitenschrijnwerk plaatsen is niet aangeraden. Je loopt het risico op fouten bij de plaatsing en je geniet geen financiële bescherming tegen eventuele herstellingskosten. Bovendien loop je ook verschillende premies voor je ramen en deuren mis. Dankzij deze subsidies en financiële voordelen komt samenwerken met een vakman amper duurder uit dan doe-het-zelven. En je geniet op de koop toe nog eens van gratis advies op maat!

TIP: wil je graag vrijblijvend schrijnwerkers actief in je buurt contacteren voor een offerte-aanvraag? Dat kan volledig gratis via het onderstaande offerteformulier:

 

Offertes voor ramen en deuren ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerde vakman en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde vakmannen